Εκτελεστική Επιτροπή

image

Γεώργιος Κυπριανού

Πρόεδρος


image

Χαράλαμπος Μυλωνάς

Αντιπρόεδρος


image

Σταύρος Παναγιώτου

Γενικός Γραμματέας


image

Γεώργιος Χίνης

Ταμίας
Πρόεδρος Κλάδου Τεχνικών


image

Σώτος Θεοδωρίδης

Οργανωτικός Γραμματέας
Γραμματέας Κλάδου Τεχνικών


image

Λίτσα Μαυρίδου

Βοηθός Γενικός Γραμματέας
Γραμματέας Γενικού Κλάδου


image

Κυριάκος Θωμά

Εκτελεστικό Μέλος
Πρόεδρος Κλάδου Στήριξης/Παραγωγής


image

Γιάννος Κωνσταντίνου

Εκτελεστικό Μέλος
Γραμματέας Κλάδου Στήριξης/Παραγωγής


image

Πάρης Γεωργίου

Εκτελεστικό Μέλος
Πρόεδρος Γενικού Κλάδου