Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017 07:46

Εκλογές Επαγγελματικών Τμημάτων

Rate this item
(0 votes)

Καλούνται όλα τα μέλη της Συντεχνίας τα οποία ενδιαφέρονται για συμμετοχή στα επαγγελματικά τμήματα των τριών κλάδων να υποβάλουν αίτηση προς το Γραμματέα του κλάδου μέχρι και την Δευτέρα 20/3/2017 14:30. Στην περίπτωση του νεοσύστατου Γενικού κλάδου, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται προς το Γενικό Γραμματέα της Συντεχνίας.

Τα μέλη τα οποία ενδιαφέρονται για τις θέσεις του Προέδρου ή Γραμματέα του κάθε κλάδου, θα πρέπει  να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους καταθέτοντας γραπτή δήλωση υπογραμμένη από τους ίδιους ορίζοντας τη θέση στην οποία επιθυμούν να εκλεγούν. Η υποψηφιότητα τους θα πρέπει να υποστηρίζεται και από άλλο ένα μέλος. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του κάθε κλάδου αντιπροσωπεύουν το τμήμα τους στην Εκτελεστική Επιτροπή.

Σε περίπτωση που θα υπάρχουν πέραν του ενός υποψηφίου για τις θέσεις Προέδρου ή/και Γραμματέα σε κάποιον κλάδο, τότε θα υπάρξει εκλογική διαδικασία στην οποία θα έχουν δικαίωμα ψήφου όλα τα μέλη της Συντεχνίας που προέρχονται από τον συγκεκριμένο κλάδο. Σε αυτήν την περίπτωση, η εκλογική διαδικασία
θα διεξαχθεί στο γραφείο της Συντεχνίας την Τρίτη 21/3/2017 μεταξύ των ωρών 14:00-15:00. Σε μια τέτοια περίπτωση, όλα τα μέλη θα ενημερωθούν με ανακοίνωση της Συντεχνίας την Δευτέρα 20/3/2017.

Για τις αιτήσεις μελών και υποψηφιότητες:
Σταύρος Παναγιώτου - Γενικός Γραμματέας (για το Γενικό κλάδο)
Σώτος Θεοδωρίδης (για τον κλάδο Τεχνικών)
Κυριάκος Θωμά (για τον κλάδο Στήριξης / Παραγωγής)

Read 251 times