Ανακοινώσεις

Η Σ.Υ.Τ.Υ.Ρ.Ι.Κ. οφείλει να τοποθετηθεί με βάση τα όσα ακούονται από σήμερα το πρωί στο ΡΙΚ και έχουν αναστατώσει όλο το προσωπικό.

Η Συντεχνία μας δηλώνει ξανά ότι είναι υπέρ της ανέλιξης Συνεργατών. Άλλωστε έχει πρόσφατα εκδώσει και ξεκάθαρη ανακοίνωση γι αυτό το θέμα.

Όμως η βάση για την όποια ανέλιξη του οποιουδήποτε συνεργάτη θα πρέπει να είναι προϊόν διαβούλευσης και συμφωνίας μεταξύ του ΡΙΚ και των συντεχνιών του.

Επαναλαμβάνουμε ότι αυτό πρέπει να γίνει πάνω σε μια αξιοκρατική βάση, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα προσόντα και τα καθήκοντα της θέσης του κάθε συνεργάτη.

Ταυτόχρονα θα πρέπει με σύνεση και υπευθυνότητα να εξεταστούν τυχόν στρεβλώσεις που μπορεί να προκληθούν σε κάποιες υπηρεσίες από μια τέτοια απόφαση και ταυτόχρονα να προωθηθούν προαγωγές μονίμων υπαλλήλων αλλά και επιτέλους να ζητηθεί αποπαγοποίηση αριθμού θέσεων πρώτου διορισμού.

Καλούμε όλους να αντικρύσουν το εν λόγω ζήτημα με σοβαρότητα. Ως Σ.Υ.Τ.Υ.Ρ.Ι.Κ. αντιμετωπίζουμε το θέμα με τη δέουσα προσοχή και αντικειμενικότητα προς όλους τους συναδέλφους.

Το ίδιο πιστεύουμε θα πράξει και η Διεύθυνση του ΡΙΚ, γι’ αυτό αναμένουμε σύντομα ενημέρωση για το θέμα ώστε να υπάρξει διαβούλευση και να προωθηθεί μια συμφωνία που δεν θα πλήττει τα εργασιακά θέσμια και να προκαλεί προβλήματα.


Εκτελεστική Επιτροπή
Σ.Υ.Τ.Υ.Ρ.Ι.Κ.

Η Συντεχνία ανακοινώνει τη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής με βάση το νέο καταστατικό για την περίοδο 2017-2019 και όπως αυτή καταρτίστηκε στη συνεδρία του Σώματος την Παρασκευή 24/3/2017:

Γιώργος Κυπριανού - Πρόεδρος
(Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών)

Χάρης Μυλωνάς - Αντιπρόεδρος
(Διεύθυνση Στήριξης / Παραγωγής)

Σταύρος Παναγιώτου - Γενικός Γραμματέας
(Διεύθυνση Προσωπικού & Διοίκησης)

Γιώργος Χίνης - Γενικός Ταμίας
(Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών)

Σώτος Θεοδωρίδης - Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
(Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών)

Λίτσα Μαυρίδου - Βοηθός Γενικός Γραμματέας
(Διεύθυνση Ραδιοφωνικών & Μουσικών Προγραμμάτων)

Κίκης Θωμάς
(Διεύθυνση Στήριξης / Παραγωγής)

Γιάννος Κωνσταντίνου
(Διεύθυνση Στήριξης / Παραγωγής)

Πάρης Γεωργίου
(Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών)

Σελίδα 1 από 4