Ανακοινώσεις

Από την ημέρα που ανέλαβε την Προεδρία ο κ. Τσώκος, η Συντεχνία μας ζήτησε επανειλημμένα συνάντηση μαζί του για ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων που ταλανίζουν το ΡΙΚ. Ο κ. Τσώκος αγνόησε παντελώς τη Συντεχνία μας.

Επί την Προεδρία του κ. Τσώκου δεν υπήρξε καμιά συμφωνία μεταξύ εργαζομένων και συντεχνιών.

Το ΡΙΚ από 1/1/2016 απέκοψε παράνομα μέρος του μισθού από τους μόνιμους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους χωρίς οποιαδήποτε συμφωνία. Όταν η ΣΥΤΥΡΙΚ απείλησε με μέτρα τότε το ΡΙΚ άμεσα σταμάτησε την παράνομη αποκοπή. Να θυμίσουμε πως το ΡΙΚ θα πρέπει να επιστρέψει το ποσό που απέκοψε παράνομα για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2016.

Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2016 18:33

Η ΣΥΤΥΡΙΚ καταγγέλλει...

Με μεγάλη λύπη, η Συντεχνία μας καταγγέλλει τα ακόλουθα:

1. Μουσείο ΡΙΚ: Ξοδεύτηκαν άνω των 15,000 ευρώ από τον προϋπολογισμό του ΡΙΚ για το 2016, χωρίς να αναφέρεται πουθενά η ανάγκη στον προϋπολογισμό για δημιουργία Μουσείου. Δηλαδή χωρίς την απαραίτητη έγκριση των αρμόδιων Υπουργείων, Εσωτερικών και Οικονομικών, του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής. Ελπίζουμε να μην βρεθούμε και πάλι ως ΡΙΚ στη δυσάρεστη θέση να ζητήσουμε συμπληρωματικό προϋπολογισμό.